O projekcie

Celem projektu „Poznaj Bohaterów” jest jak najszersze rozpowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej Żołnierzy Wyklętych w atrakcyjnej formie. Młodzi ludzie poznający i odkrywający karty nie tak dawnej historii, historii pełnej okrucieństwa i przemocy, ale przede wszystkim wielkiego zaangażowania, walki o wolność i Ojczyznę, stają się tym samym ludźmi świadomymi swojego dziedzictwa historyczno-narodowego. Żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych formacji wojskowych walczyli o wolną, demokratyczną Polskę; poświęcili swoje życie, przeciwstawiając się komunistycznym władzom.

Przez projekt „Poznaj bohaterów” chcemy również promować postawy patriotyczne oraz wzorce obywatelskie dzięki szerzeniu wiedzy historycznej dotyczącej powojennego podziemia niepodległościowego; uświadamianie obywateli o wadze istnienia suwerennego i demokratycznego państwa polskiego. Projekt ma za zadanie popularyzację najnowszych dziejów ojczystych oraz kształtowanie świadomości własnej tożsamości wśród obywateli. Ukazuje wyklętych, a przez to zapomnianych bohaterów narodowych, którzy do tej pory nie doczekali się godnego upamiętnienia.

Na realizację projektu składaną się dwa główne działania. Pierwsze z nich to współpraca z wybranymi szkołami z Warszawy i okolic, których uczniowie wezmą aktywny udział w projekcie. Drugie to publikacja i prowadzenie strony internetowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

Udział szkół w projekcie

W projekcie biorą udział wybrane klasy lub grupy zaangażowanych uczniów z kilku szkół ze wszystkich etapów edukacji. Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie pracy dotyczącej wybranego Żołnierza Wyklętego, oddziału, miejsca lub wydarzenia związanego z tym tematem. Przygotowanie takiej pracy pozwoli uczniom nabrać doświadczenia w poszukiwaniu informacji, nauczy współpracy w grupie oraz rozszerzy ich wiedzę na temat tego okresu dziejów.

Uczniowie będą mieli możliwość  prezentacji swoich prac na spotkaniach z zaproszonym kombatantem walk z sowieckim okupantem. Do każdej szkoły biorącej udział w projekcie przyjedzie jeden kombatant, który opowie uczniom o swoich losach oraz o ówczesnej Polsce. Młodzi uczestnicy będą mogli usłyszeć bezpośrednie relacje osób, które brały udział w różnych wydarzeniach z okresu, który może sprawiać wrażenie już bardzo odległego.

Strona internetowa

Na stronie internetowej użytkownicy znajdą materiały z przebiegu projektu w szkołach: prace uczniów biorących udział w projekcie, relacje ze spotkań z kombatantami oraz inne informacje.

Naszym głównym celem jest sporządzenie szerokiej bazy danych z informacjami o Żołnierzach Wyklętych – oddziałach, dowódcach i pojedynczych bohaterach, powiązanych z nimi miejscach i wydarzeniach. Dane zaprezentowane są w formie przeglądarki oraz powiązanej z nią mapy. Na mapie  zaznaczone są punkty – miejsca, w których odbyły się walki lub inne ważne wydarzenia, a wraz z nimi informacje na temat walczących, oddziałów, dowódców. Od każdego z punktów na mapie można przejść do podstrony z pełnym opisem osoby/miejsca/wydarzenia, wraz ze zdjęciami i publikacjami naukowymi na ten temat.

Strona daje możliwość zaangażowania się w projekt każdego internauty – uczniów, studentów, pracowników naukowych, osób zainteresowanych tematem. Mapa i baza danych będą rozszerzane właśnie dzięki pracy osób niezwiązanych bezpośrednio z projektem. Ma być zachętą do szukania informacji o Żołnierzach Wyklętych, do poszerzania swojej wiedzy historycznej.

 

Informacja o przebiegu i efektach projektu

Program chcemy zakończyć akcją informacyjną skierowaną do mieszkańców Warszawy. Jej celem będzie zaprezentowanie projektu, jego uczestników i efektów oraz zainteresowanie odbiorców tematem Żołnierzy Wyklętych i promocja strony.

Projekt jest realizowany przez Teologię Polityczną (Fundację Świętego Mikołaja).

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 

Organizatorzy projektu
Partnerzy projektu